Gărgăriţa mugurilor – Sciaphobus squalidus Gyll.

0
757

 

Ordinul Coleoptera

Familia Curculionidae

            Este întâlnit în Europa Centrală şi Orientală.

            Descrierea dăunătorului

            Adultul are corpul de culoare neagră, de 5 – 6,5 mm lungime, oviform, acoperit cu solzi de culoare brun-cenuşie sau cafenii roşcaţi. Antenele sunt roşcate cu măciucă neagră. Picioarele sunt brun-roşcate lipsite de spini. Elitrele sunt ovale mai late decât pronotul şi prevăzute cu striuri longitudinale. Interstriurile laterale sunt prevăzute cu solzi deşi albicioşi. Aripile posterioare lipsesc.

            Oul este oval alungit, albicios, puţin lucios, de cca 1 mm lungime.

          Larva are corpul de culoare alb-gălbuie, capul galben-brun, acoperit cu peri rari şi scurţi. Lungimea corpului este de 10 – 12 mm.

            Biologia dăunătorului.

            Are o generaţie pe an sau o generaţie la doi ani . Iernează ca adult sau ca larvă în sol.

La sfârşitul lunii martie sau începutul lunii aprilie adulţii părăsesc locurile de iernare şi se urcă în pomi, unde se hrănesc cu muguri, cu frunzele apărute sau cu flori. După o săptămână de hrănire are loc împerecherea şi depunerea pontei. Femela depune eşalonat 20 – 30 de ouă, pe frunze, pe scoarţa exfoliată sau pe ramuri, de obicei lipindu-le cu o frunză. Incubaţia durează 16 – 18 zile, iar larvele apar eşalonat şi migrează în sol unde se hrănesc cu rădăcinile subţiri ale diferitelor plante ierboase. Transformarea în pupe are loc în luna august. Larvele apărute mai târziu se împupează în al doilea an, iar stadiul de pupă durează în mod normal 20 – 30 de zile. Adulţii apar în luna septembrie şi rămân în aceleaşi locuri până în anul următor.

            Plante atacate şi mod de dăunare

Adulţii rod mugurii vegetativi şi floriferi la diferite specii de pomi fructiferi (măr, păr, prun, cais, etc.) şi arbuşti fructiferi. La atacuri puternice recolta poate fi compromisă.

           

              Combatere

Se recomandă aplicarea de inele cu clei primăvara devreme, pentru capturarea adulţilor, scuturarea repetată a pomilor, prăfuirea solului în jurul trunchiurilor, tratamente cu produse organofosforice la depunerea ouălor.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ